Waarderend organiseren

2000 jaar het harkje als structuur voor organisaties, tijd voor een meer natuurlijk model:

We leven in spannende tijden. Organisaties staan voor enorme uitdagingen om zichzelf opnieuw uit te vinden en vormen te vinden, die bestand zijn tegen de dynamiek en veranderlijkheid van de 21e eeuw.

- Oude structuren en werkwijzen functioneren niet meer en we hebben nog geen pasklare antwoorden op wat dan wel werkt. Duidelijk is dat het nieuwe model meer evenwaardigheid geeft.

- De verhouding tussen organisaties en medewerkers is drastisch aan het verschuiven en daarmee ook de rol van leidinggevenden. In ieder geval willen we zelf niet meer gecommandeerd worden. Dit geeft veel spanning en onzekerheid, maar tegelijk ook veel uitdaging.

- Op het gebied van organisatieverandering is ook veel in beweging. Waarom mislukken zoveel organisatieveranderingen? Waarom zijn de resultaten vaak slechts marginaal, of wordt de oude orde hersteld zodra de stofwolken zijn opgetrokken?

Er zijn veel methoden en technieken ontwikkeld om veranderingsprocessen in organisaties in gang te zetten. Soms met groot succes, maar soms ook niet. Wat maakt dat het hier wel werkt en daar niet? Hoe komt het dat het ene proces vloeiend en in een flow verloopt, terwijl het andere proces een aaneenschakeling van geworstel en strijd is? Of dat er wel iets gebeurde, maar dat het hele proces geen blijvende impact had.

Deze tijd biedt enorme kansen voor leiders en adviseurs, die in staat zijn een antwoord te vinden op de grote uitdagingen. Welke werkwijze is succesvol en brengt een werkelijke transformatie teweeg op een organische manier: Waarderend organiseren:

Waarderend organiseren is een filosofie en methodiek, die in staat is met deze complexiteit en dynamiek om te gaan en helpt, om midden in de onvoorspelbaarheid en turbulentie het hoofd koel te houden en de gewenste beweging in gang te zetten en te verankeren.

Wat zijn de werkende principes en wat staat ons te doen om te borgen dat het veranderingsproces succesvol verloopt. Veranderingen zijn succesvol als deze blijvend zijn en open voor de volgende gewenste beweging.

Waarderend organiseren biedt de principes en instrumenten om in een veranderingsproces de juiste vragen te stellen, d.w.z. die vragen, die helpen het systeem in beweging te krijgen in de gewenste richting. Je leert om een flexibel veranderingsproces te ontwerpen, gebaseerd op de principes van waarderend organiseren zonder dat het een mechanisch keurslijf wordt. Je leert vooral focussen op datgene wat generatief is en niet alleen op het vertellen en delen van positieve verhalen, wat wel eens het imago is.  Storytelling is hierbij een krachtig middel, maar geen doel op zichzelf.


Trajecten “Waarderend organiseren” met managementteams;

 • Koersen op de ster; de stip aan de horizon, het verlangen naar de zee
 • Visie en missie, waarden en duurzaamheid
 • Strategie en beleid; transparantie en integriteit
 • Kaders waarbinnen gevaren wordt
 • Het organisatie systeem
 • Wat doen we wel, wat doen we niet als managementteam
 • De juiste vragen leren stellen
 • Een flexibel veranderingsproces te ontwerpen
 • Focussen op wat generatief is en wat mensen in beweging brengt
 • Tracking and fanning: het aanblazen van een kwetsbaar vuurtje
 • Storytelling als veranderkundig instrument
 • Wat komt eerst, wat volgt daarna
 • Uitdagingen en valkuilen
 • Zingeving en de kathedraal
 • Waarderend organiseren
 • Inspirerend leiding geven
 • Oplossingsgerichte gespreksvoering
 • Waarderende functioneringssystematiek
 • Lean en meaning
 • Synchroniciteit

 

_MG_8587 (4).JPG