Oplossingsgericht leiderschap

Ideeën die slimmer en beter werken worden op de werkvloer bedacht. 

Niets kost zoveel energie als werken vanuit problemen. De problemen worden geanalyseerd en doorgeploeterd, de informatielijnen verlopen stug, men blijft hangen in zware discussies of goede voornemens. Het ontbreekt aan innovatief leiderschap en delegeren. De zelfsturing en het nemen van verantwoordelijkheid binnen teams is ver te zoeken, zo ook de motivatie en creativiteit bij de medewerkers. De organisatie raakt “verstopt”, er ontstaat een moppercultuur en we boeten in aan kwaliteit.

Wat werkt wel?

Bij oplossingsgericht leiderschap gaat het erom je teamleden in hun eigen kracht en creativiteit te zetten zodat ze een team gaan vormen met heldere doelen en kaders. Door oplossingsgerichte vragen te stellen laat je het team focussen op haar doelen en middelen vinden om deze te bereiken. In deze werkwijze gaan we er van uit dat ieder individu competent is, in staat is aan te geven welke oplossing het beste voor die persoon gaat werken en meer doet van wat al uitstekend werkt! Deze mensen kunnen vanaf een bepaald opleidingsniveau ook zelfstandig als team leren opereren.

De focus:

 • Ligt op de oplossing in plaats van het analyseren van het probleem
 • Is toekomstgericht in plaats van wat er allemaal 'vroeger' is gebeurd
 • Is gericht op wat al goed gaat en bouwt dit verder uit

Oplossingsgericht leidinggeven helpt bij het duidelijk uitzetten van de lijnen en het vertalen van organisatiebelangen naar individueel en teamgedrag. Daardoor werken medewerkers doelgericht aan verbetering. Oplossingsgericht leidinggeven gaat uit van de kracht en kwaliteiten van teams en versterkt die. Dat activeert en enthousiasmeert. Medewerkers voelen zich gewaardeerd en uitgenodigd werkbare oplossingen te vinden en zichzelf en hun teamprestaties te verbeteren.' 

Oplossingsgericht Leidinggeven werkt ook omdat het praktisch is. U versterkt het zelforganiserend vermogen van uw teams en daagt  hen uit om oplossingen te vinden die bij hen en bij de situatie passen. U betrekt teams bij vraagstukken die spelen in de organisatie. Hierdoor weet u te veel terughoudende beweging om te zetten in samenwerking en creëert u duurzame verbetering. 

Samen met teams wordt naar oplossingen gezocht om bv. resultaten, efficiënt werken, teamcohesie en innovatie te bereiken. Werkbare oplossingen worden snel ingezet

Inhoud:

 • wanneer te coachen en wanneer te sturen
 • omgaan met weerstand en stagnatie
 • leading from behind
 • leidinggeven in relatie tot missie en visie
 • focussen op kleine stappen
 • leidinggeven in lastige gesprekssituaties

Coaching van veelbelovende leiders die bereid zijn de uitdaging aan te gaan om anders te gaan optreden, ook naar het hoger gelegen echelon

 • Coachingsthema’s:
 • Longitudinale coaching, carrièredoelen op lange termijn
 • Het doorbreken van oude bestuursbolwerken
 • Oplossingsgericht leiderschap
 • Invloed uitoefenen vanuit authenticiteit en daadkracht
 • Unieke leiderschapstalenten
 • Ontwikkelen van strategische skills
 • Backing creëren in eenzame situaties; netwerken
 • Doorpakken vanuit vertrouwen in integriteit