Resultaat verantwoordelijke teams


“Resultaatverantwoordelijke teams hebben we in de non-profitsector tien jaar geleden toch al geprobeerd?” Maar is dat wel zo? Verwarring met het begrip zelfsturing is gauw gemaakt. Is resultaatverantwoordelijkheid dan anders? Jazeker! Het belangrijkste is dat deze verandering organisch plaatsvindt.

Hoe zat het dan tien jaar geleden? Bij zelfsturing was het de bedoeling dat je uiteindelijk geen manager meer nodig had. De praktijk bleek weerbarstiger. Prestatieafspraken en waarderingssystemen ontbraken of werkten onveiligheid in de hand en de marktgerichtheid was gering. Zelfsturing verdween goeddeels van het toneel. Resultaatverantwoordelijke teams zijn zelf verantwoordelijk voor resultaatafspraken. Deze worden samen met een manager op afstand opgesteld. Resultaatverantwoordelijke teams geven ruimte aan de autonomie en de professionaliteit van de medewerkers. Behalve prestaties neemt ook het werkplezier toe.

Een resultaat verantwoordelijk team is de kleinste eenheid van werken in een organisatie. Een team met een duidelijke uitdagende doelstelling. Naast de uitvoering van taken, neemt het team de volle verantwoordelijkheid op zich voor het eindresultaat, voor de samenwerking en voor de benodigde innovatie om daar te komen.

Begeleiding van de invoering van resultaatverantwoordelijke teams bestaat uit bijeenkomsten met het managementteam om missie en visie in een inspirerend en richtinggevend perspectief te plaatsen en te vertalen in heldere kaders waarbinnen teams kunnen ontwikkelen. Het middenkader is de drager van het proces van invoering, ontwikkeling en toerusting van de resultaatverantwoordelijke teams. Hun basis verstevigen en teammanagementvaardigheden ontwikkelen is de volgende fase,  Het invoeren van een teamwaarderingsysteem brengt ook de beoordeling voor een groot deel laag in de organisatie. De klant steeds meer centraal te stellen is en blijft de kern van de inspanningen..

Elkaar versterken vanuit de basis

Elkaar versterken vanuit de basis

Trajecten “Resultaatverantwoordelijk teams” 

  • met management en medewerkers
  • Inspirerende teamdoelen ten behoeve van tevreden klanten
  • Kwaliteit en kernwaarden
  • Kaders en werkafspraken
  • Zelfstandige werkuitoefening
  • Oplossingsgerichte gespreksvoering
  • Lean en meaning
  • Trots op je werk
  • Waarderende functioneringssystematiek
  • Werken met plezier