Eigentijds besturen

In de huidige samenleving  kunnen we ons niet meer permitteren om te blijven denken in termen als ‘eigen belang’ van het individu en de organisatie waarin we werken. Het besef groeit dat er een samenhang, een synergie, is tussen de eigen organisatie (belang) in het perspectief van het grotere geheel. Alles is met alles verbonden.

‘Groeien en bloeien’ is veel meer dan ruilmiddelen verdienen. Het is de organisatie en de mensen die er voor werken stimuleren om het beste van zichzelf in te zetten ten behoeve van de klant (zijnde de samenleving), en daardoor zowel materieel als immaterieel te kunnen floreren in de natuurlijke habitas, de eigen optimale vorm.

Als je een schip wil bouwen, roep dan geen mannen bij elkaar om hout te verzamelen, het werk te verdelen en orders te geven. In plaats daarvan, leer ze verlangen naar de enorme eindeloze zee (Antoine de Saint-Exupéry).

In welke vorm

Om dit te bewerkstelligen is een grondige aanpak nodig om organisaties op alle niveaus kans op verandering te bieden. Dus zowel op operationeel niveau (uitvoerders, managers en procesbewakers), leidinggevend (tactisch management) als op strategisch beleidsniveau (Directeur/bestuurder, Raden van Bestuur en Raden van Toezicht). Kortom: ik richt me op én de ‘onderlaag’ én  de ‘middenlaag’ én de ‘bovenlaag’ van organisaties. Organisatieveranderingen hebben pas een reële kans van slagen als minstens drie lagen in de organisatie meebewegen.

 

Dit vraagt aan de ene kant om het aanbieden van de ontwikkeling van vaardigheden en kennis; aan de andere kant vraagt dat om het activeren van de intuïtie en authenticiteit die intrinsiek al aanwezig is.

In eerste instantie richt ik me op maatschappelijk georiënteerde organisaties als:

  • Verzekeringsmaatschappijen
  • Pensioenfondsen
  • Overheden (landelijk, provinciaal én gemeentelijk)
  • Zorg- en Welzijnsinstellingen
  • Onderwijsorganisaties
  • Woningcorporaties
  • Dienstverlening

 

Ik bied daartoe aan:

Elk talent levert een bijdrage aan de missie en doelstellingen van de organisatie.

Elk talent levert een bijdrage aan de missie en doelstellingen van de organisatie.