De wereld van organisaties is steeds in beweging  en in verandering. Zo ook de wereld van de ondersteuning. Coaching was gericht op doelen en hindernissen. Door ontwikkelingen in de positieve psychologie en sportwereld is helder geworden dat het onderzoeken van de aanwezige ambitie en mogelijkheden sterkere aanknopingen geeft tot successen. Dat principe ligt aan de basis van waarderend organiseren en oplossingsgericht leiding geen.

 

Wat kan die medewerker al? Waartoe was hij eerder in staat? Hoe kan hij dat toepassen in de huidige situatie. Ambitie en ontwikkeling hand in hand.

De wereld van organisaties is steeds in beweging  en in verandering. Zo ook de wereld van de ondersteuning. Coaching was gericht op doelen en hindernissen. Door ontwikkelingen in de positieve psychologie en sportwereld is helder geworden dat het onderzoeken van de aanwezige ambitie en mogelijkheden sterkere aanknopingen geeft tot successen. Dat principe ligt aan de basis van waarderend organiseren en oplossingsgericht leiding geen.

 

Wat kan die medewerker al? Waartoe was hij eerder in staat? Hoe kan hij dat toepassen in de huidige situatie. Ambitie en ontwikkeling hand in hand

Waarderend organiseren

Zo de mens, zo de organisatie, een netwerk van informatie, communicatie en beweging:

Waarderend organiseren is een filosofie en methodiek, die in staat is met de dynamiek van mensen in organisaties om te gaan en helpt, om  de gewenste beweging in gang te zetten en te verankeren.

Wat zijn de werkende principes en wat staat ons te doen om te borgen dat het veranderingsproces succesvol verloopt. Veranderingen zijn succesvol als deze blijvend zijn en open voor de volgende gewenste beweging.

Waarderend organiseren biedt de principes en instrumenten om in een veranderingsproces de juiste vragen te stellen, d.w.z. die vragen, die helpen het systeem in beweging te krijgen in de gewenste richting. Je leert om een flexibel veranderingsproces te ontwerpen, gebaseerd op de principes van waarderend organiseren zonder dat het een mechanisch keurslijf wordt. Je leert vooral focussen op datgene wat generatief is en niet alleen op het vertellen en delen van positieve verhalen, wat wel eens het imago is.  Storytelling is hierbij een krachtig middel, maar geen doel op zichzelf.


Trajecten “Waarderend organiseren” met managementteams;

 • Koersen op de ster; de stip aan de horizon, het verlangen naar de zee
 • Visie en missie, waarden en duurzaamheid
 • Het organisatie systeem
 • Wat doen we wel, wat doen we niet als managementteam
 • De juiste vragen leren stellen
 • Een flexibel veranderingsproces te ontwerpen
 • Focussen op wat generatief is en wat mensen in beweging brengt
 • Tracking and fanning: het aanblazen van een kwetsbaar vuurtje
 • Storytelling als veranderkundig instrument
 • Wat komt eerst, wat volgt daarna
 • Uitdagingen en valkuilen
 • Zingeving en de kathedraal
 • Waarderend organiseren
 • Inspirerend leiding geven
 • Oplossingsgerichte gespreksvoering
 • Waarderende functioneringssystematiek
 • Lean en meaning
 • Synchroniciteit

 

_MG_8587 (4).JPG